BUPA" HJHS> BUPA EKTC VUYK, nrhshti vbxhfv מרינה קלאב הוטל אילת מבצע קלאב הוטל אילת חדרים קלאב הוטל נגד קלאב הוטל ektc vuyk thk קלאב הוטל מכירה למכירה קלאב הוטל ektc vuyk שבוע 43 קלאב הוטל דלפק שבוע 48 מודעות להשכרה של יחידות נופש השכרת שבוע ב" />
Skip to main content

סוויטות בקלאב הוטל אילת בקיץ או בחורף

החופשה המשתלמת ביותר - שבוע שלם במחיר של יומיים

ClubHotel Eilat עמוד הבית
לחודש ינואר - הקישו כאן
לחודש פברואר - הקישו כאן
לחודש מרץ - הקישו כאן
לחודש אפריל - הקישו כאן
לחודש מאי - הקישו כאן
לחודש יוני - הקישו כאן
לחודש יולי - הקישו כאן
לחודש אוגוסט - הקישו כאן
לחודש ספטמבר - הקישו כאן
לחודש אוקטובר - הקישו כאן
לחודש נובמבר - הקישו כאן
לחודש דצמבר - הקישו כאן
Member Login
About Us
צור קשר - Contact Us
 

 

:הודעה חשובה לבעלי היחידות

 

  

מבירור שנערך בנוגע ל"דמי פיצול" הנגבים ע"י קלאב הוטל, התברר כי אין לכך כל איזכור בחוזה המקורי

אשר נחתם בין בעלי היחידות ובין החברה ומדובר במחטף שרירותי ותו לאהשיחות נוהלו עם מנהלים

ואחראים על בעלי היחידות אשר כלל לא איפשרו לאורחים אשר שילמו את דמי האחזקה להיכנס ליחידה

אף תוך ציון העובדה כי שילמו תחת מחאה, זאת כאמצעי לחץ למחוק כל איזכור למחאתם בגין דרישת

קלאב הוטל לתשלום בניגוד לכתוב בחוזה תוך ידיעה כי הם גורמים לעגמת נפש

.יצויין כי אין כל מחלוקת לגבי האמור, השיחות מתועדות


 !!!המלצתי לכם : אל תאפשרו לחברה לגבות סכום זה


כ"כ יש מקום לטעמי להגיש תלונה למשרד התמ"ת ואף תביעה אזרחית להחזר התשלום ואף פיצוי בגין עיסקאות העברה אשר טורפדו כתוצאה ממהלך חד צדדי זה אשר הביא לייקור עלות השהייה במקום בכ 300 ש"ח נוספים

 

להגשת תלונה במשרד התמ"ת - הקישו כאן

להורדת טופס תביעה קטנה  -     הקישו כאן

 

 לפר

(אנגלית) RCI - גלו את סודות החלפת היחידות בחו"ל